Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Wpisz nazwę hurtowni/sklepu
801 108 072
Sections
Start » O nas » Aktualności » Invena marką przyjazną dla zdrowia

Invena marką przyjazną dla zdrowia

          Grzejniki stalowe marki Invena  są wykonane z materiałów przyjaznych dla zdrowia, czego dowiodła analiza przeprowadzona przez Laboratorium Badawcze Biologiczno – Chemiczne Instytutu Energetyki w Radomiu. Stężenia lotnych substancji powłoki kryjącej są wręcz śladowe, a dzięki temu nieszkodliwe dla ludzi.
          Ocenę przeprowadzono pod kątem ewentualnego zagrożenia emisją substancji szkodliwych dla człowieka z materiałów zastosowanych w powłoce je pokrywającej. Przeprowadzone badanie dowiodło, że lotne związki organiczne zastosowane w składzie lakierów w grzejnikach marki Invena są niższe od norm przewidzianych dla pomieszczeń mieszkalnych kategorii A (pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia oraz przeznaczone na stały pobyt dzieci i młodzieży w budynkach oświaty, a także pomieszczenia przeznaczone do przechowywania produktów żywnościowych). Stężenia kształtują się na poziomie kliku µg/m3, są to jedynie poziomy śladowe, niestanowiące zagrożenia dla zdrowia ludzi.